Hneď na úvod musím prizvukovať, že každá svadba je iná a to čo platí na jednej, nemusí platiť na druhej. Každý svadobný fotograf by mal so snúbencami spolupracovať tak, aby vytvorili vzájomne vyhovujúci plán sledu udalostí svadobného dňa a noci. Tento článok je určený snúbencom, ktorí sa snažia dať dokopy svadobný harmonogram s pomocou fotografa tak, aby neboli v časovom strese zo svadobného fotenia a zároveň si celú svadbu a fotenie užili v pohodovej a slávnostnej atmosfére.

V nasledujúcich odsekoch nájdete všetko potrebné k tomu, aby ste si vedeli vytvoriť ideálny svadobný harmonogram podľa svojich predstáv a svadbu zorganizovali bez zbytočných prekážok. Poďme sa teda detailnejšie pozrieť na plánovanie svadobného dňa z pohľadu nevesty, ženícha a aj svadobného fotografa.

Kedy prichádza svadobný fotograf?

Svadobný fotograf prichádza podľa dohodnutého svadobného harmonogramu, ktorý ste si spoločne podrobne prešli už počas úvodných konzultácií s fotografom. Pri celodennom fotení vrátane ranných príprav je to zvyčajne okolo 10:00 hod.

Prípravy ženícha

Štandardne sa začína fotením u ženícha, kde sa nafotia prípravy a obliekanie, ako aj jednotlivé detaily. Detaily zahŕňajú rôzne pohľady na oblek, topánky, obrúčky, kravatu/motýlika, manžetové gombíky, svadobnú kyticu a pod. Fotograf pracuje s priestorom a snaží sa kreatívnym spôsobom zdokumentovať priebeh príprav vrátane prítomných osôb. Fotenie sa častokrát ukončí spoločným prípitkom. Ak je priestor a svadobný harmonogram to dovolí, fotograf môže nasledovať ženícha aj ku barberovi na úpravu vlasov a brady.

Prípravy nevesty

Nasleduje fotenie príprav nevesty, kde je postup veľmi podobný. Svadobný fotograf nafotí samostatné šaty, topánky, šperky a iné doplnky. Nezabúda sa ani na svadobné pierko a svadobné oznámenie. Opäť, fotograf pracuje s priestorom a vo vybranom štýle zaznamenáva priebeh príprav a obliekanie nevesty. Podľa dohodnutého svadobného harmonogramu môže fotograf nafotiť aj návštevu kaderníčky a vizážistky. V prípade vykupovania nevesty (pytačiek) svadobný fotograf ostáva u nevesty a čaká na príchod ženícha.

Fotograf musí plánovať, že veci nepôjdu podľa plánu

Ak si svadobný fotograf myslí, že niečo stihne za 30 minút, nech plánuje radšej 45. Ak navigácia hovorí, že cesta bude trvať 15 minút, nech plánuje radšej 25. V tom najlepšom prípade bude mať pár minút naviac oproti plánu, ktoré môžete venovať dokumentovaniu okolia, svadobnej výzdoby a príprave na nadchádzajúcu udalosť. V tom najhoršom prípade príde na dohodnuté miesto neskoro, bude panikáriť, že nič nestíha a možno bude musieť odísť skôr, než chcel. Ide hlavne o logistiku pri fotení ranných príprav, kedy fotograf musí nafotiť zvlášť nevestu a zvlášť ženícha na dvoch rozličných miestach.

Aký je program po nafotení ranných príprav?

Po nafotení ranných príprav nevesty a ženícha sa môže svadobný harmonogram uberať rôznymi smermi. Najčastejšie je to týchto 5 možností:

  1. Bude sa fotiť prvý pohľad (first look), kedy sa nevesta a ženích prvýkrát uvidia v svadobných šatách a obleku. Je to veľmi intímny a silný moment, preto ideálne odporúčam ak to bude na mieste, kde budú sami dvaja. Fotograf pracuje z úzadia a dokumentuje emócie. Ak to svadobný harmonogram umožňuje, môžu sa po prvom pohľade nafotiť aj svadobné portréty a následne sa presunúť na obrad.
  2. Prvý pohľad bude až v kostole, takže svadobný fotograf dokumentuje výzdobu kostola a čaká na príchod ženícha, hostí a nakoniec nevesty.
  3. Po prípravách bude odobierka od rodičov (pytačky). Fotograf čaká u nevesty na ženícha a dokumentuje priebeh tradície (vykupovanie nevesty). Ženích dá neveste kyticu a nevesta mu pripne na oblek svadobné pierko.
  4. Pôjde sa hneď na fotenie svadobných portrétov a potom rovno na obrad.
  5. Ide sa rovno do kostola na svadobný obrad.

Možné problémy počas svadobného obradu

Počas svadobného obradu v kostole sa môžu vyskytnúť rôzne problémy, ktoré môžu narušiť plynulý priebeh celej udalosti. Medzi bežné problémy patria technické závady, ako je porucha ozvučenia, mikrofónu alebo hudobného systému, čo môže znížiť kvalitu zvuku. Okrem toho môžu nastať komplikácie s osvetlením, ak sa zhasnú sviečky alebo vypadne elektrický prúd. Ďalším možným problémom je oneskorený príchod dôležitých osôb, ako je svadobný sprievod alebo kňaz, čo môže narúšať svadobný harmonogram a privodiť značnú dávku stresu.

Niektorým problémom sa vyhnúť nedá, ale mnohé iné sa dajú predvídať. Uvádzam 2 príklady tých najčastejších:

Obmedzenia zo strany kňaza a cirkvi

Je dosť možné, že pri plánovaní svadby ste sa s vašim kňazom nerozprávali o fotení. Presnejšie o rôznych obmedzeniach zo strany cirkvy a kňazov, na ktoré svadobný fotograf z času načas narazí a musí si s nimi poradiť. Svadobný obrad, výmena obrúčok, povedanie si áno a prvý mladomanželský bozk sú tie najdôležitejšie momenty počas svadobného dňa a všetci mladomanželia ich chcú mať zachytené a zvečnené.

Stáva sa ale, že niektoré kostoly zakazujú fotenie s bleskom alebo zakazujú fotenie cirvekného obradu celkovo. Napodiv pri tomto neexistujú nejaké všeobecne platné pravidlá a zdá sa, že je to nakoniec vždy iba o konkrétnom kňazovi, čo povolí a čo nepovolí. Preto, keď budete riešiť profesionálne svadobné fotenie, vždy sa opýtajte svojho kňaza, či môže svadobný fotograf dokumentovať celý obrad bez obmedzení, alebo sú počas sobáša definované nejaké pravidlá.

Nie je nič horšie ako sklamanie na poslednú chvíľu alebo nebodaj vykázanie fotografa z kostola kvôli narušeniu obradu. Snažte sa so svojim kňazom komunikovať včas a dohodnite sa na všetkých náležitostiach tak, aby počas obradu nebol nikto nemilo prekvapený.

Pozícia fotografa a zvláštne zvyklosti

Miesto, kde môže svadobný fotograf stáť a odkiaľ môže dokumentovať obrad je zásadné pre dosiahnutie výborného výsledku. V prípade, že máte záujem aj o druhého fotografa na svadbe tak pamätajte, že dvaja fotografi znamenajú dve rôzne miesta. Všetci novomanželia chcú mať zachytený ten moment, keď ženích po prvýkrát uvidí nevestu v svadobných šatách. Chcú to mať odfotené, aby navždy mohli spomínať na ten pocit, na tie emócie, nech sa vedia prostredníctom fotiek dostať späť do toho momentu a prežiť ho znova.

Nie je to vždy ale jednoduché. Závisí to od tradícií, ale a aj od toho, aké zvyky má kňaz. Niekedy je to doslova nemožné, pretože k oltáru môžu kráčať najprv družičky a až za nimi nevesta, inokedy zase kňaz kráča k oltáru tesne pred nevestou a tak blokuje záber pre fotografa. Dá sa tomu ale predísť. Overte si u svojho kňaza, či je jeho zvykom kráčať k oltáru pred nevestou a ak áno, požiadajte ho, aby k oltáru kráčal so načným odstupom pred nevestou.

Rovnako potom aj pri odchode z kostola. Môžete kráčať von sami vpredu? Ak nie, môže kňaz kráčať dostatočne pred vami tak, aby fotograf vedel odfotiť mladomanželov samotných? Všetko je potrebné preveriť a potvrdiť si ešte pred svadobným obradom.

Svadobné gratulácie

Po obrade v kostole nasledujú gratulácie mladomanželom. Ideálny svadobný harmonogram počíta s tým, že medzi prvými gratulantmi budú rodičia a najbližšia rodina. Profesionálny svadobný fotograf potom odchádza na miesto hostiny a fotí priestory a výzdobu, kým gratulácie zvyšných hostí stále prebiehajú. Ak obrad a svadobná hostina sú na rovnakom mieste, možu sa fotiť skupinové fotografie. Ak obrad je na inom mieste ako hostina, po nafotení gratulácií od najbližšej rodiny fotograf odchádza a tým pádom sa skupinové fotografie fotia v areáli miesta, kde sa bude konať hostina. V prípade zlého počasia sa gratulácie fotia v kostole a skupinové fotografie v interiéri alebo pod strieškou podľa dostupných podmienok.

Skupinové fotenie a jeho organizácia

Skupinové fotenie znamená organizované fotenie hostí, priateľov a rodiny, kde všetci pózujete na spoločnej fotografii. Typicky stojíte v jednom rade a je to väčšinou typ fotky, ktorý poteší rodičov a starých rodičov. Skupinové fotenie zaberie ale veľa času. Treba počítať s 5 minútami pre jednu skupinu. Fotenie môže prebehnúť po obrade alebo po prvom tanečnom kole na svadobnej hostine.

Svadobný fotograf by mal mladomanželov požiadať niekoľko týždňov pred svadbou, aby si pripravili a napísali zoznam mien a skupín, ktoré sa budú fotiť. Vytlačte zoznamy a na svadbe ich rozdajte poverenej osobe, ktorá bude hostí zvolávať a zabezpečí plynulú organizáciu. Poverená osoba môže byť napríklad svedok. Mal by to byť niekto, kto väčšinu hostí pozná, čiže ich zháňanie mu zaberie málo času. Ideálne ak touto úlohou budú poverení svedkovia z nevestinej aj ženíchovej strany.

Dobrým pravidlom je limitovať počet skupín na 10, pretože pri 5. skupine už vaše úsmevy budú veľmi silené a jediné, na čo budete myslieť je, že si chcete dať nejaký drink, dobre si zatancovať a užiť si svoj deň. Fejkové úsmevy nevyzerajú dobre a ak sa rozhodnete, že chcete mať spoločné fotky s 10 skupinami, môžete ľahko stratiť aj 1 hodinu času kým sa svedkom všetkých tých ľudí podarí vyhľadať a usmerniť tak, aby sa dostavili na miesto fotenia v plnom počte podľa plánu.

Každému svadobnému fotografovi odporúčam začať tými najväčšími skupinami a skončiť s malými alebo VIP. Je jednoduchšie začať vo veľkom a vybaviť takto strýka Fedora a tetu Betku hneď v úvode, ako ich hľadať niekde pri bare alebo na toalete o 45 minút neskôr. Je to tiež rýchlejšie a môže vám to ušetriť veľa času, ktorý by ste iba prestáli čakaním na jednom mieste. Ideálny svadobný harmonogram by mal s touto časťou svadby počítať, keďže práve tu často vznikajú najväčšie časové sklzy.

Príchod na hostinu, príhovor, hostina a prvý tanec

Príchod na hostinu je tradične sprevádzany privítaním personálu, rozbíjaním taniera a prípitkom. Ženích prenesie nevestu cez prah a potom sa svadobný harmonogram môže uberať opäť rôznymi smermi. Najčastejšie sú to tieto 3 možnosti:

  1. Predjedlo, mladomanželský tanec, rodičovský tanec, hlavné jedlo, prvé tanečné kolo
  2. Predjedlo, hlavné jedlo, mladomanželský tanec, rodičovský tanec, prvé tanečné kolo
  3. Mladomanželský tanec, rodičovský tanec, predjedlo, hlavné jedlo, prvé tanečné kolo
Mladomanželský tanec

Váš prvý manželský tanec sa môže ponášať v klasickom elegantnom štýle alebo si ho viete dotvoriť aj rôznymi špeciálnymi efektami. Konfety, prskavky, sviečky alebo svetielka zo zapnutých mobilov dokážu vylepšiť atmosféru. Ide tu ale hlavne o vás, takže nenechajte sa rušiť okolím a plne sa sústreďte jeden na druhého a na tento neopakovateľný moment. Na tanečnom parkete odporúčam nepoužívať laserovú techniku a laserové lúče, ktoré vám na svadobných fotkách vytvoria nepekné farebné lúče na tvári a šatách.

Rodičovský tanec

Ženích tancuje so svojou mamou, nevesta tancuje so svojím otcom. Pridávajú sa aj ženíchov otec a nevestina mama, ktorí môžu vytvoriť pár. Následne sa páry vymenia a skončíte pri svojich partneroch a partnerkách, t.j. nevesta-ženích, nevestini rodičia spolu a ženíchovi rodičia spolu. Prvé tanečné kolo otvárajú mladomanželia. Ak skupinové fotky neprebehli po obrade pred kostolom, fotíme sa po prvom tanečnom kole.

Príhovor by mal byť vždy pred jedlom

Pokiaľ váš svedok nie je stand-up komik, málokto obľubuje rečnenie na verejnosti. Predstava, že sa má človek postaviť pred desiatky ľudí a prihovoriť sa im je pre mnohých dosť odstrašujúca na to, aby nad tým vôbec rozmýšľali.

Ak máte nejakú reč pripravenú a svadobný harmonogram s tým počíta, odporúčam ísť do toho čo najskôr, nech to máte za sebou. Väčšina ľudi, ktorí majú svadobný príhovor vám povie, že majú z toho strach a chcú, aby už bolo po tom. Príhovor a jeho načasovanie konzultujte s organizátorom svadobného priestoru tak, aby prebehol ešte pred prvým jedlom. Po príhovore si už bude každý užívať hostinu bez obáv, že ďalší chod bude narušený ďalším rečnením. Hostia budú hladní a nikto nechce mať na stole studené jedlo z dôvodu čakania na koniec svadobného príhovoru.

Svadobný príhovor pred prvým jedlom tiež znamená to, že na fotkách budete pekní a čistí. Po jedle už budú niektorí okvapkaní od polievky, omáčky alebo vína. Je to normálne a deje sa to na každej svadbe.

Svadobné portréty počas hostiny

Veľa párov má obavy, že ich fotograf vytrhne z oslavy na hodinu alebo aj dve, len aby pózovali na svadobné portréty. Pri reportážnom svadobnom fotení by malo 90% zhotovených fotiek zachytávať váš svadobný deň a z oslavy by ste mali odísť maximálne na 20 minútové fotenie. Je skutočne výnimočné mať pod jednou strechou pokope všetkých vašich blízkych kamarátov a rodinu, všetkých tých hostí, ktorí prišli iba kvôli vám. Užite si to a buďte tam s nimi kým to celé trvá.

Verím, že fotenie svadobných portrétov by nielenže malo prebehnúť rýchlo a svižne, aby ste sa čo najskôr mohli pripojiť k oslave, ale malo by zároveň prebiehať v uvoľnenej atmosfére a bez stresu, aby ste si ho užili a mali z neho pekný zážitok. Portréty by mali byť vo svojej esencii iba o tom, ako je vám dvom spolu dobre. Svadobný fotograf spraví niekoľko kreatívnych záberov, pomôže vám a usmerní vás. Svadobné fotenie je zábava a tých pár minút na čerstvom vzduchu iste oceníte.

Ideálny svadobný harmonogram by mal počítať s tým, že fotograf si požičia mladomanželov pred západom slnka. Vtedy je vonku jemné zlatisté svetlo, ktoré umožňuje kreatívne kompozície. Každý fotograf sa na túto chvílu teší, pretože z páru vyžaruje radosť, šťasie a navyše mladomanželia sú do seba šialene zamilovaní. Táto chvíľa je neopakovateľná a zaslúži si byť zdokumentovaná. Ak si chcete svadobné portréty viac užiť a záleží vám na lokalite, resp. chcete fotenie v prírode alebo v meste, odporúčam fotenie svadobných portrétov mimo svadobného dňa. V iný deň prebieha fotenie s pocitom, že na vás nečakajú všetci svadobní hostia, takže sa viete aj viac uvoľniť a odviazať.

Zábava

Koniec formalít, začína sa zábava. Ak máte v pláne prskavky, tie je ideálne nafotiť okolo 20:00-21:00 večer, keď svadobní hostia majú ešte plno energie a sú prítomní aj starší ľudia a deti. Pri plánovaní svadobnej zábavy je fajn počítať aj s programom, hrami alebo kvízom. Je to hlavne z dôvodu, aby si svadobní hostia mohli oddýchnuť od tancovania, zobrať si niečo na jedenie a mali možnosť sa aj trochu porozprávať.

Dôležité je, aby tieto hry a aktivity neposúvali svadobný harmonogram, keďže väčšina fotografov pracuje iba do 01:00 ráno. Riešením pre situácie s flexibilným harmonogramom je vybrať si takého svadobného fotografa, ktorý ponúka fotenie celého svadobného dňa aj noci (celkovo 15-18 hodín) a pracuje až do skorých ranných hodín.

Čepčenie a redový tanec

Čepčenie odporúčam naplánovať na 23:00. Poďakujú sa vám hlavne starší ľudia, ktorí mnohí čakajú na svadbe práve do tohto momentu. Taktiež hostia ešte nie sú až tak spoločensky unavení. Redový tanec sa obvykle začína po čepčení a trvá približne 30-45 minút. Pre nevestu je obzvlášť náročný, keďže musí intenzívne tancovať s množstvom hostí. Počas tohto tanca sa fotograf zameriava predovšetkým na fotenie momentiek. Takéto spontánne zábery sú plné šťastia, radosti a rôznych zábavných momentov. Po redovom tanci nasleduje krátka pauza a nevesta sa ide prezliecť do popolnočných šiat. Následuje váš popolnočný tanec a voľná zábava až do rána.

Pár slov na záver

Svadobný harmonogram je dôležitým prvkom každej svadby, pretože pomáha zabezpečiť plynulý a organizovaný priebeh celého svadobného dňa. Presne stanovený harmonogram umožňuje neveste, ženíchovi a hosťom plne si vychutnať každý moment svadobného dňa bez stresu z časového tlaku. Ideálny svadobný harmonogram zaručuje, že svadobný obrad, hostina, tanec a ďalšie dôležité okamihy, sa uskutočnia včas a bez zbytočných omeškaní.

Harmonogram taktiež pomáha zosúladiť prácu svadobného fotografa a aj iných dodávateľov služieb (DJ, starejší, catering, ľudový súbor a iné) s programom svadobného dňa. Svadobný fotograf tak bude vždy vedieť, kde kedy a čo sa deje, čo je základným predpokladom k tomu, aby mu žiaden moment neunikol. Dobrý svadobný harmonogram znamená bezproblémový chod svadby, kedy nemusíte riešiť stres z časového sklzu. Pri troche plánovania si svadbu naozaj užijú nielen mladomanželia, ale aj celá vaša rodina, priatelia a všetci svadobní hostia. A to za to stojí.

Hľadáte svadobného fotografa?

Chceli by ste sa porozprávať o možnostiach svadobného fotenia? Bude mi cťou zdokumentovať váš veľký deň vo forme emotívnej svadobnej reportáže zachytávajúcej nezabudnuteľné momenty s empatiou, citom a láskou. Svadobná fotografia pre mňa znamená záväzok odovzdať klientom zábery, ktoré budú nielen nositeľom príbehu, ale aj portrétom ich duší, ktoré sa prepojili v momente, keď si povedali svoje áno.