Určite ste počuli tú známu frázu, že prvý dojem sa dá urobiť iba raz. Pre svadobného fotografa prvý dojem znamená príležitosť stretnúť sa so zákazníkom. Toto prvé stretnutie, či už osobné alebo cez videohovor, sa nazýva svadobná konzultácia. Je to moment, keď fotograf môže získať neznámeho človeka na svoju stranu a vybudovať si klientský vzťah, ktorý môže viesť až ku kamarátstvu. A čo je lepšie než mať na svadbe po svojom boku kamaráta, ktorý bude dokumentovať váš najväčší deň v živote? Od prvého kontaktu emailom, cez prípravu až po stretnutie so snúbencami, zvládnutie svadobnej konzultácie si vyžaduje prax a jasne stanovený transparentný postup. V tomto článku sa pozrieme na to, ako konzultácia so svadobným fotografom prebieha na strane fotografa, ale aj na strane potenciálneho klienta.

Ako sa pripraviť na konzultáciu

Konzultácia so svadobným fotografom prebieha zväčša osobne alebo cez videohovor (FaceTime, Google Meet a pod.), no samotnému stretnutiu ešte predchádza príprava zo strany fotografa.

1. Prvý kontakt a dotazník

Prvý kontakt býva najčastejšie cez email alebo kontaktný formulár nájdený priamo na web stránke svadobného fotografa. Snúbenci v prvom kontakte oboznámia fotografa so základnými informáciami o svadbe, rámcovo načrtnú svoje očakávania a pýtajú sa, či má fotograf voľný termín. Ak sú očakávania realistické a termín ešte dostupný, svadobný fotograf zašle snúbencom úvodný dotazník.

V dotazníku fotograf otázkami navádza snúbencov na lepšie formulovanie svojej predstavy o svadobnom fotení a zároveň dotazník umožňuje fotografovi snúbencov trochu spoznať. Vďaka vyplnenému dotazníku sa vie fotograf lepšie pripraviť na nezáväznú konzultáciu. Dotazník zároveň šetrí čas na oboch stranách, pretože dokáže odhaliť nielen to, či je fotograf a jeho štýl vhodný pre snúbencov, ale aj či sú snúbenci vhodní pre fotografa.

2. Naplánujte si stretnutie

Hoci to môže pre niekoho znieť lákavo, svadobný fotograf by sa nemal snažiť o siahodlhú písomnú komunikáciu. Omnoho lepšie je dávať snúbencom kratšie, ale jasné odpovede s tým, že ako fotograf by ste si veľmi radi jednotlivé možnosti prešli do detailov pri osobnom stretnutí. Konzultácia so svadobným fotografom počas videohovoru alebo v kaviarni prezradí omnoho viac o vybranom fotografovi a aj o potenciálnom klientovi ako ktorýkoľvek email.

Naživo si môžete nielen podrobne prejsť všetko, čo obe strany zaujíma, ale zistíte aj to, či si ľudsky sedíte a rozumiete si. A toto je jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere správneho svadobného fotografa. Fakt tiež je, že je viac pravdepodobné, že z potenciálneho klienta sa stane klient, ak sa s fotografom stretne osobne. Telefón ani email takú silu nemajú.

3. Dohodnite si miesto stretnutia

V prípade, že vzdialenosť umožňuje stretnúť sa so snúbencami osobne, svadobný fotograf môže navrhnúť miesto stretnutia. Najčastejšie fotografi navrhujú neutrálne prostredie, kde nehraje hlasná hudba a dá sa relatívne nerušene rozprávať. Ideálnym miestom je nejaká miestna kaviareň alebo čajovňa. Niekedy sa stáva, že snúbenci navrhnú stretnutie aj u seba doma. Ide hlavne o to, aby ste sa dohodli na mieste, ktoré je vyhovujúce pre obe strany. Ak sa rozhodnete pre stretnutie v kaviarni, fotograf by mal prísť skôr, aby v rámci možností obsadil stôl v tichšej zóne.

Ak osobné stretnutie nie je možné, vždy sa stretnutie môže odohrať cez videohovor. V tomto prípade platia podobné kritériá ako v odseku vyššie, čiže tiché a nerušené miesto. Akurát kávu v kaviarni môžete vymeniť za pohár vína v pohodlí domova – odporúčam.

4. Pripravte si otázky

Na základe prvotných emailov a odpovedí z úvodného dotazníka sa svadobný fotograf začne pripravovať na konzultácie. Spíše si zoznam otázok aby sa uistil, že nezabudne na nič dôležité. Rovnako často na stretnutie prichádzajú s rôznymi otázkami aj snúbenci. Napríklad tuto uvádzam niekoľko typov otázok, ktoré sa klientov pri konzultáciách pýtam ja:

Ako ste sa dali dokopy? Kde ste sa stretli?
Ako dlho ste už spolu? Ako ťa partner požiadal o ruku?
Na čo sa na svadbe najviac tešíte? Aké máte očakávania?
Máte v hlave nejakú predstavu, že tieto fotky zo svadby určite musíte mať?
Ako bude vaša svadba prebiehať? Máte už nejaký harmonogram?

Ako prebieha konzultácia so snúbencami

Keď už konečne nastal čas na svadobnú konzultáciu so snúbencami, svadobný fotograf by mal dbať na prvý dojem a na to, aby pôsobil ľudsky príjemne. V nasledujúcich bodoch som spísal stručný priebeh svadobnej konzultácie a čo od nej očakávať.

1. Zoznámenie sa

Pri osobnom stretnutí sa svadobný fotograf zvíta so snúbencami. Je pekným gestom, ak sa fotograf snúbencov hneď opýta, čo si dajú a pozve ich na čaj alebo kávu. Stretnutie sa tak od začiatku bude niesť v uvoľnenej atmosfére a snúbenci sa budú cítiť komfortne a v dobrých rukách. Dobré správanie a proaktívny pozitívny prístup je základ. Nechcete predsa na svadbe skončiť s nejakým drzým fotografom po boku, ktorý nevie, čo sa sluší.

2. Lepšie spoznanie sa

Svadobným fotografom dôrazne odporúčam využiť stretnutie na lepšie spoznanie sa so snúbencami. Dozviete sa nielen viac o ich spoločnom a životnom príbehu, ale aj to, na akej vlne ste a či si spolu sedíte. Namiesto rozprávania o tom, aký ste skvelý fotograf a prečo by si vás mali hneď zajednať, radšej sa snažte snúbencov viac spoznať ako ľudí a vytvoriť si s nimi kamarátsky vzťah. Fotograf by sa mal pýtať ako sa stretli, ako sa zasnúbili, akú plánujú svadbu a podobne. Tu fotograf využije aj svoje predpripravené otázky.

Svadobný fotograf by mal byť dobrým poslucháčom a robiť si poznámky. Fotograf sa tak dozvie viac o svojich zákazníkoch, bude pre neho ľahšie s nimi komunikovať a bude si ich vedieť lepšie zaradiť. Taktiež popri všetkých ostatných zákazníkoch na nich nezabudne, pretože bude o nich vedieť viac ako len to, aké majú požiadavky na svadobné fotenie. Je ale dôležité, aby fotograf bol sám sebou a nesúhlasil so všetkým, čo snúbenci navrhnú alebo povedia, akokoľvek divoko to bude znieť. Každý pozná svoje hranice.

3. Svadobný harmonogram

Skvelé portfólio na webe je určite veľkým plus a v mnohých prípadoch dostatočným dôvodom na rezerváciu svadobného fotografa. Konzultácia so svadobným fotografom by ale mala zahŕňat aj komplexné poradenstvo v oblasti svadobnej fotografie, vrátane návrhov na vylepšenie svadobného harmonogramu z perspektívy fotografa. Aké fotky musíte mať? Budete mať first look a ak áno, ako a kde si ho predstavujete? Chcete mať aj skupinové fotky? Ak áno, koľko skupín a kde? V tomto môže pomôcť aj článok, ktorý ponúka 10 tipov, ako sa pripraviť na svadobné fotenie.

4. Svadobné balíčky a financie

Po objasnení fotografovej práce, vzájomne vyhovujúcej dohode na svadobnom harmonograme a ďalších náležitostiach spojených so svadobným fotením, svadobný fotograf predstaví jednotlivé cenové balíčky. Svadobné balíčky sa môžu odlišovať v dĺžke fotenia, rozsahu dodaných fotiek alebo niektoré už môžu zahŕňať aj fotenie portrétov mimo svadobný deň v cene, prípadne iné benefity. Balíčky by mali byť koncipované tak, aby snúbenci si dokázali nájsť ten, ktorý im bude vyhovovať.

Svadobný fotograf by mal jasne a transparentne komunikovať rozdiely medzi jednotlivými svadobnými balíčkami a mal by vedieť snúbencom poradiť. Od mikro svadby alebo krátkeho civilného sobáša až po svadby, kde sa bude fotiť od ranných príprav až do skorých ranných hodín. V tejto fáze svadobnej konzultácie s fotografom môžu mať snúbenci nejaké otázky a možno aj pochybnosti. Fotograf by mal dbať na to, aby vedel všetko vysvetliť a obhájiť svoje návrhy snúbencom akékoľvek otázky budú mať.

5. Zmluvné podmienky

Nie každý rozumie právnym formuláciám v zmluve a preto by mal svadobný fotograf snúbencom vysvetliť každý bod zmluvy, ktorý nebude jasný. Takto budú snúbenci vedieť, čo podpisujú. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože snúbenci musia byť oboznámení so všetkými právami a povinnosťami ešte predtým, ako podpíšu zmluvu so svadobným fotografom.

6. Podpísanie zmluvy

Ak je všetko na oboch stranách dohodnuté a podmienky sú vyhovujúce, celý obchodný vzťah by mal byť uzavretý transparentým spôsobom vo forme zmluvy. Zmluva o poskytnutí fotografických služieb chráni snúbencov ako objednávateľov služby a svadobného fotografa ako dodávateľa služby. V zmluve musia byť zahrnuté všetky náležitosti, na ktorých sa vopred dohodnete, ako napr. cena, garancie, popis a rozsah práce a pod.

Niektorí snúbenci chcú podpísať zmluvu hneď na mieste, iní si ju radšej vezmú domov, aby si ju v pokoji prečítali a rozhodli sa. Je dôležité snúbencom dať priestor na rozhodnutie tak, aby sa nerozhodovali pod tlakom. Svadobný fotograf by mal byť v celom procese nápomocný a byť dostupný odpovedať na akékoľvek dodatočné otázky, ktoré môžu snúbenci mať pri konečnom rozhodovaní. V prípade videohovoru sa zmluva posiela emailom a podpisy sa naskenujú alebo odfotia.

Dojem z konzultácie

Fotografie na webe sa vám páčia, termín a cena sú vyhovujúce, tak sa chcete s fotografom stretnúť a dohodnúť detaily. Konzultácia so svadobným fotografom je nevyhnutná na to, aby obe strany zistili, či sa k sebe hodíte. Je to ten správny fotograf (a hlavne človek), ktorého chcete mať po svojom boku počas vášho veľkého dňa? Našli ste spoločnú reč? Vie sa správať? Prišiel na stretnutie pripravený? Nemeškal? Ako komunikoval prípadné problémy? Dokáže citlivo vnímať vaše požiadavky? Žije vašou svadbou alebo je to pre neho len ďalšia robota? Toto môžu byť otázky, na ktoré dostanete odpoveď hneď pri stretnutí so svadobným fotografom. Odpovede na ne môžu výber svadobného dodávateľa veľmi rýchlo ukončiť, či už vo fotografov prospech alebo neprospech. Odporúčam prečítať si aj článok o tom, prečo sa profesionálne svadobné fotenie oplatí.

Hľadáte svadobného fotografa?

Chceli by ste sa porozprávať o možnostiach svadobného fotenia? Bude mi cťou zdokumentovať váš veľký deň vo forme emotívnej svadobnej reportáže zachytávajúcej nezabudnuteľné momenty s empatiou, citom a láskou. Svadobná fotografia pre mňa znamená záväzok odovzdať klientom zábery, ktoré budú nielen nositeľom príbehu, ale aj portrétom ich duší, ktoré sa prepojili v momente, keď si povedali svoje áno.